ADA Energiajohtaminen

Alvan palvelu dataohjattuun kiinteistöjen hallintaan johtamiseen.
ADA Energiajohtaminen kokoaa koko kiinteistökantasi energiadatan yhdelle alustalle sinun tarpeittesi mukaan. ADA raportoi, vertailee, visualisoi ja ennustaa sinulle arvokasta dataa, joka säästää aikaa ja euroja.


Varaa tapaaminen verkkoon - 30 minuutissa kokonaisuus selville

Asiantuntijamme kertoo ADA Energiajiohtamisesta sinulle kaiken oleellisen. Ehditään siinä myös kartoittaa hieman  nykytilannettanne ja ADA Energiajohtamisen siihen tuomia lisäarvoja. 

ADA Energiajohtaminen

Palvelu kokoaa ja visualisoi kiinteistökantasi energiaratkaisuiden kulutusdatan ja kiinteistötiedon teknologiariippumattomasti.

Dataa rikastetaan tekoälyn avulla ja kokonaisuus visualisoidaan tarpeittesi mukaisesti yhteen paikkaan. Tällä kokonaiskuvalla voit johtaa kiinteistökantaasi tiedolla.

Kenelle palvelu sopii?

ADA Energiajohtamisen palvelu on tarkoitettu kiinteistöjen hallinnoijille tai omistajille palvellen aina yksittäisestä kiinteistöstä satojen kiinteistöjen massaan.

Palvelusta hyötyvät kunnat, kaupungit, yritykset, taloyhtiöt sekä rakennusyhtiöt ja kiinteistösijoittajat valtakunnallisesti.

 

Miten?

Varaa tästä 30 minuutin esittely ADA Energiajohtamisen palveluistamme

Kiitoksena ajastasi saat elokuun 2022 loppuun mennessä toteutuneesta esittelystä C More Total+ lahjakortin.

Johda kiinteistökantaasi tiedolla

Kiinteistömassojen hallinnassa haasteet harvemmin syntyvät siitä, että tietoa ei olisi riittävästi. Haasteita syntyy, kun tietoa ja seurattavaa on paljon ja tieto on pirstaloitunut eri järjestelmiin. On tunnustettu fakta, että kiinteistö- ja kulutustietojen siirtäminen paikasta toiseen on kiinteistöjen hallinnassa arjen suurin aikasyöppö ja pullonkaula. Tietojen yhdistely järjestelmästä toiseen kasvattaa myös virheiden mahdollisuutta ja se on kallista. 

Energiaratkaisuihin liittyvät päätökset pohjautuvat usein olettamuksiin ja tulkintoihin tiedoista, jotka perustuvat esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuviin mittauksiin. ADA Energiajohtamisen palvelu vastaa näihin haasteisiin täydellisesti, sillä energiajohtamisen avulla tieto on aina reaaliaikaista ja kerättyyn tietoon perustuvaa.

Webinaari: Datasta käytännön apua isännöintityöhön

Webinaarissa Alvan myyntipäällikkö Mirva Pietilä avaa energiajohtamisen käsitettä ja hyötyjä erityisesti taloyhtiönäkökulmasta. Mukana keskustelussa Isännöintiliiton Aki Salo ja Isännöinti Hurttian Aapo Hurttia. 

13 syytä valita ADA Energiajohtaminen

1. Yksi järjestelmä. Eri lähdejärjestelmistä kerätty data käsitellään visuaaliseen muotoon, jota on helppo seurata selkeän käyttöliittymän avulla yhdestä paikasta. Kokonaiskuva on luotettava ja helppolukuinen.

2. Relevanttius. Kerätään vain se data, joka on arvoa tuottavaa. Johdon, toimihenkilöiden ja asiakkaiden datan käyttämisen tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia.

3. Reaaliaikaisuus. Data, raportit ja analyysit ovat saatavilla juuri silloin, kun niitä tarvitaan.

4. Vertailtuvuus. Kiinteistön hallinnoija voi vertailla hallinnassaan olevia eri kiinteistöjä kahdella tavalla: keskenään tai keskiarvoihin peilaten. Päätöksenteko perustuu dataan.

5. Kulutuspoikkeamien havainnointi. Asettaa raja-arvot mitattaville tiedoille sekä erityisesti poikkeamien havainnointiin. Mahdollistaa hälytyksillä nopean poikkeamatilanteiden havainnoinnin ja niihin reagoinnin.

6. Selkeät raportit. Tuottaa selkeät sekä numeeriset että graafiset raportit halutuista energiankulutuksen osista ja kokonaisuuksista.

7. Toimenpidekehoitukset. Ehdottaa kiinteistökohtaisia toimenpidekehotuksia

8. Huolto- ja korjausennustettavuus paranee merkittävästi.

9. Kustannusten ennustettavuus. Järjestelmä antaa kiinteistömassasi kustannusjakauman veden, lämmön ja sähkön suhteen.

10. Nykyiaikainen tapa toimia ympäristöystävällisesti. Hälytyspoikkemat ja vertailtava tietoa auttaa energiaoptimoinnissa. Lisäksi yhteenkerätty tieto auttaa vastuullisuuden ja ekologisuuden raportoinnissa.

11. Kilpailukykyinen kiinteistö. Energiatehokas ja tiedolla johdettu kiinteistö on sijoittaja- ja kiinteistökaupan näkökulmasta houkuttelevampi.

12. Käyttäjä omistaa datan. ADA energiajohtamisen palvelussa asiakas omistaa aina oman datansa: Data on myös saatavissa asiakkaan muihin järjestelmiin. Tämä on asiakkaalle ilmaista.

13. Säästöt. Palvelu auttaa säästämään aikaa kun tieto on aina yhdessä paikassa. Palvelu auttaa säästämään euroja, kun energiankäyttöä voidaan optimoida sen avulla.

Alvan asiantuntijat palveluksessasi

Kaikki ratkaisut eivät palvele kaikkia. Tämän vuoksi lyhytkin keskustelu asiantuntijamme kanssa auttaa hahmottamaan oman kiinteistöjohtamisen nykytilan ja tavoitetason. 

Tiedämme, kuinka kallista ja aikaa vievää lukuisten järjestelmien hallinta ja datan yhteen liittäminen on tähän asti ollut. Siksi haluamme näyttää tietä kohti tehokkaampaa tulevaisuutta. 

Me Alvalla haluamme kehittää jatkuvasti palvelujamme ja tarjota ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme vaativiin odotuksiin. Haluamme toimia edelläkävijän roolissa, ja olla rakentamassa ympäristön kannalta sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Kuljemme päämäärätietoisesti kohti hiilineutraaliutta.

Tämä arvopohja yhdistettynä 120-vuotiseen historiaamme yhdessä ammattitaidon ja teknologian kanssa synnytti ADA Energiajohtamisen palvelun vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Palvelun sisältö

Voit seurata ADA:n kautta kaikkien kiinteistöjesi energian ja veden kulutusta ja kustannuksia, energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksia sekä tehdä huoltopyyntöjä. Tulevaisuudessa saat käyttöösi myös kiinteistökohtaisen CO2-laskennan.

ADA-palvelun käyttö ei sido sinua yhteen paikkaan, koska palvelu on toteutettu täysin pilvipalveluna eli datan syöttäminen järjestelmään onnistuu missä ja milloin vain. Tietosi ovat aina turvassa, koska ADA on täysin suojattu järjestelmä.

ADA-palvelu on erittäin suoraviivainen kumppani. Pystyt tuomaan palveluun tietoja suoraan omasta kiinteistöjärjestelmästäsi. Näiden tietojen tuominen mahdollistaa aina kiinteistökohtaisen energiankulutuksen vertailun halutuilla hakutekijöillä. Tästä syystä kiinteistöjen energiankulutuksen vertaileminen on helppoa ja vaivatonta

Merkittävät kustannussäästöt

ADA Energiajohtaminen tuo mukanaan merkittäviä kustannussäästöjä. Se mahdollistaa huolto- ja energiatehokkuustoimenpiteiden ennakoinnin ja synergiaedut fiksuun suunnittelun kautta. ADA Energiajohtamisen palvelu mahdollistaa myös nopean reagoinnin kulutustietojen poikkeamiin. Kehitämme palvelua jatkuvasti, ja esimerkiksi tekoälyn rooli kaukolämmön kulutuksen ohjaamisessa tulee olemaan tärkeässä osassa tulevaisuudessa.

Hinta

ADA Energiajohtamisen palvelun kokonaishinta muodostuu valitun sisällön mukaisesta maksusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti sekä asiakkaan ja Alvan välisen sopimuksen mukaisesti. Palvelu on kuukausiveloitteinen. Tämän lisäksi palvelun käyttöönotossa ja mahdollisissa lisätöissä syntyy kertaluonteisia maksuja. 

Oman verkon alueella

0 / kk Alvan referenssi
 • Kaukolämmön kulutustiedot
 • Sähkönkulutustiedot
 • Päävesimittarikulutus
 • Datan ulosvienti (.csv ja excel)
 • Asiakas omistaa oman datan
 • Kieliversiot (FIN, ENG)
 • Muiden toimittajien energia- ja kiinteistöjärjestelmät*
 • Kiinteistötiedot (mikäli käytössä Tampuuri)
 • Kulutusennusteet, säätiedot

Standard

15 / kk / kiinteistö
 • Kaukolämmön kulutustiedot
 • Sähkönkulutustiedot
 • Päävesimittarikulutus
 • Datan ulosvienti (.csv ja excel)
 • Asiakas omistaa oman datan
 • Kieliversiot (FIN, ENG)
 • Muiden toimittajien energia- ja kiinteistöjärjestelmät**
 • Veden etäluenta**
 • Kiinteistötiedot (mikäli käytössä Tampuuri)
 • Kulutusennusteet, säätiedot
 • Hälytykset
 • Kulutustietojen kiinteistö-, sijainti- ja tyyppivertailu
 • Digitaalinen valtuutuspalvelu
 • Käyttäjien itsepalvelutyökalut
 • Huoltopyyntöjen hallinta
 • CO2-laskenta (tulossa)
 • Kiinteistön yksilöllinen energiaprofiili (tulossa)
 • Tekoälypohjainen toimenpidesuositus (tulossa)

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet listan kysymyksistä, joita meiltä kysytään ADA Energiajohtamisen palvelusta. Jos kuitenkin käy niin, että et löydä hakemaasi vastausta, otathan yhteyttä meihin – kerromme mielellämme lisää.

ADA – data- ja energiajohtamisen palvelu on kokonaisvaltainen energiajohtamisen järjestelmä, joka raportoi, analysoi ja vertailee teknologia- ja paikkariippumattomasti kerättyä kulutusdataa energiajohtamisen, tiedonhallinnan ja seurannan mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi asiakkaamme voivat tehdä järjestelmässä myös huoltopyyntöjä. Tulevaisuudessa järjestelmässä tulee näkymään lisäksi kiinteistökohtainen C02-laskenta.

ADA – data- ja energiajohtamisen palvelusta hyötyvät taloyhtiöt sekä rakennusyhtiöt ja kiinteistösijoittajat valtakunnallisesti.

Tähän asti asiakkaiden kiinteistöihin liittyvä data on pirstaloitunut useiden eri alustojen alle. Asiakkaiden käyttämillä palvelutarjoajilla on ollut omat järjestelmänsä, standardit ja intressit. Kaiken tämän datan yhteenliittäminen on ollut kallista ja aikaavievää. ADA – data- ja energiajohtamisen palvelu kokoaa kaikki nämä tiedot yhden alustan alle.

ADA – data- ja energiajohtamisen palvelussa asiakas omistaa kaiken datansa itse ja se on heille täysin ilmaista.

Asiakkaamme voivat korvata olemassa olevan palvelunsa, mutta tämä ei ole pakollista. ADA – data- ja energiajohtamisen palvelua voi käyttää muiden palveluiden kanssa rinnakkain.

ADA – data- ja energiajohtamisen palvelu on täysin pilvipalveluna toimiva palveluratkaisu. Asiakkaillamme on mahdollista siirtää tietoja käyttöliittymään manuaalisesti ja kohde kerrallaan.

Kaikki asiakkaiden keräämä data säilytetään EU-alueella GDPRtietosuoja- asetuksen määräykset huomioiden. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta toteutetaan keskitetyllä Azure Active Directory -käyttäjähallinnalla.

Asiakkaamme saavat hyötyjä palvelun käytöstä erityisesti kolmella eri osa-alueella: se mahdollistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen, tuo kustannussäästöjä ja on avuksi vastuullisuuden ja ekologisuuden raportoinnissa.

Tarjoamme asiakkaillemme koulutuksen ja dokumentaation sovitusta kokonaisuudesta sekä ylläpitopalvelun ADA – data -ja energiajohtamisen palvelun luovutushetken jälkeen. Ylläpitopalvelu sisältää päivittyvän järjestelmän ja tukipalvelut.

Asiakkaillamme on mahdollisuus saada käyttöönsä lisäpalveluja, kuten standardoidun datan ulossaanti sekä tukipalvelut 24/7. Tämän lisäksi lisäpalveluina on mahdollisuus saada veden huoneistokohtaisen laskutuksen palvelu järjestelmään kerätyn datan perusteella.

Alvan tukipalvelu ja asiantuntijamme ovat käytettävissä arkipäivisin klo 8-16. Palvelun tuki- ja neuvontapalvelut on mahdollista neuvotella erikseen kattamaan myös virastoaikojen ulkopuolisia aikoja.

Tilaa tunnukset ADA Energiajohtamisen järjestelmään tästä

Jätä yhteydenottopyyntö – asiantuntijamme auttaa sinua

Webinaari: Datasta käytännön apua isännöintityöhön

Tilaa esimerkkilaskelma

Tilaa Energiajohtamisen uutiskirje